wartość zamówienia publicznego

Jak zgodnie z pzp zamówić niektóre usługi związane z imprezami kulturalnymi do 30 000 euro?

Instytucja kultury zaplanowała cykl 6 koncertów artystów i w związku z tym zamówiła usługę wypożyczenia sceny, oświetlenia i nagłośnienia, co przekroczyło 30 000 euro.
Czy te usługi mieszczą się w pojęciu «usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów», o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp)?
Czy takie zamówienie podlega pod pzp?
Co w przypadku, gdy takie zamówienie nie przekracza 30 000 euro, a wewnętrzny regulamin ogólnie stanowi, że dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów, takie jak oświetlenie, nagłośnienie czy wynajem sceny — nie wymagają zbierania ofert (zapytań ofertowych) — czy taka praktyka jest właściwa?
Czy w każdym przypadku wymagane jest rozpoznanie rynku, czy też, mając sprawdzoną firmę od nagłośnienia, można na niej polegać i nie robić co chwilę rozpoznania rynku? Powszechnie wiadomo, że nagłośnienie podczas koncertów jest bardzo ważne i nie każda firma spełnia wymagania odnośnie dźwięku i światła, które narzucają artyści.

Przetarg na usługi cateringowe w ośrodku kultury

Ośrodek kultury wynajmuje różnym podmiotom, np. firmom, salę na organizację różnych konferencji i innych wydarzeń. Wynajmujący często korzystają z usług cateringowych zamówionych we własnym zakresie. Dyrektor ośrodka chce wyłonić w przetargu jedną firmę cateringową, która będzie obsługiwała wszystkie imprezy, zarówno te organizowane w ośrodku, jak i dla podmiotów, które wynajmują salę od ośrodka.
Czy może to zrobić?
Jak określić wartość zamówienia?

Malowanie ścian biblioteki a sumowanie zamówień publicznych na roboty budowlane

Biblioteka planuje zamówienie usługi malowania ścian w budynku jej siedziby oraz w filiach. Czy po jednej z ostatnich nowelizacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), trzeba je sumować z robotami budowlanymi w obiekcie?

Założenie i prowadzenie rachunku bankowego instytucji kultury — czy należy dochować procedury zamówień publicznych?

W małej miejscowości, w której znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, mają swoje oddziały 3 różne banki.
Obsługę bankową dla instytucji wykonuje jeden z banków i do tej pory współpraca układała się bardzo pomyślnie. Dodatkowo koszty obsługi były niewielkie i wynosiły około 100 zł miesięcznie. Niedawno do instytucji dołączono zadania z zakresu sportu oraz świetlicę wiejską i koszty obsługi bankowej znacznie wzrosły, tj. do około 250 zł miesięcznie.
W czerwcu br. ośrodkowi kultury kończy się dotychczasowa umowa z bankiem. Czy należy dokonać wyboru 1 z 3 banków w trybie przetargu, czy można pozostać przy dotychczasowym banku i jedynie podpisać nową umowę? Roczne koszty obsługi będą wynosiły około 3000 zł, czyli jest to nadal niewielka kwota.

Wybór oferty o cenie wyższej niż kwota zamówienia publicznego

Teatr prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego na dostawę, instalację oraz konfigurację systemu do obsługi zakupu biletów na spektakle przez Internet. Część środków przeznaczonych na to zamówienie miała pochodzić z dotacji celowej z urzędu miasta.
Przed otwarciem ofert teatr podał do publicznej wiadomości, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określoną kwotę. Natomiast cena oferty, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą, jest o 5% wyższa od podanej kwoty. Co w tej sytuacji powinien zrobić teatr?

Na co uważać przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej 14 000 euro?

• Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pozostają w dalszym ciągu zamówieniami publicznymi • Nie stosuje się jednak do nich przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, choć można się nimi posiłkować • Aby zapewnić przejrzystość, warto opracować w instytucji regulamin udzielania zamówień publicznych

Rażąco niska cena w ofercie

• Brak jest określenia poziomu ceny przesądzającego o tym, że jest ona rażąco niska • Wątpliwości co do ceny trzeba wyjaśniać z wykonawcą składającym ofertę • Wyjaśnienia wykonawcy muszą być merytoryczne

Ustalanie wartości zamówienia publicznego w instytucjach kultury

• Wartość zamówienia trzeba określić w odpowiednim terminie • Należy ustalić, czy jest to jedno zamówienie, czy kilka zamówień • W niektórych przypadkach instytucja kultury może udzielić zamówienia częściowego