wicedyrektor

Ilość zastępców dyrektora instytucji kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Po nowelizacji stanowiska zastępcy dyrektora mogą pojawić się w strukturze instytucji, jeżeli pojawią się w statucie i są określone ilościowo • Organizator wskazuje tryb powołania i odwołania zastępcy bezpośrednio w statucie • Powołanie odbywa się na podstawie Kodeksu pracy i może nastąpić na czas określony lub nieokreślony

Główny księgowy jednocześnie wicedyrektorem instytucji kultury

Jakie są różnice w kompetencjach, obowiązkach i odpowiedzialności osoby, która pełni obowiązki tylko głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, a zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego działającego łącznie w samorządowej instytucji kultury?