wizerunek instytucji kultury

Usługa kompleksowej identyfikacji wizualnej

Samorządowa instytucja kultury zamierza nabyć usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych instytucji, ma służyć rozpowszechnieniu marki.
Jak zaksięgować taki wydatek? Czy traktować go jako wydatek niepodatkowy — reprezentacja i reklama?
Czy jeśli jest to wartość niematerialna i prawna, to według jakiej stawki amortyzować logo?

Zróbmy to razem! Czyli o partycypacji w instytucji kultury

 • Partycypacja pozwala czytelnikom, zwiedzającym, widzom czy uczestnikom zajęć współtworzyć miejsce, do którego przychodzą
 • Partycypacja wymaga otwartości i konsekwencji
 • Partycypacja to nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność

Nie tylko marketing. Jak pracownicy budują wizerunek firmy?

 • Wizerunek instytucji kultury tworzy się niezależnie od tego, czy instytucja prowadzi świadome działania komunikacyjne
 • To przede wszystkim pracownicy kształtują obraz instytucji w otoczeniu
 • Warto zadbać, by wszyscy pracownicy czuli się członkami zespołu i utożsamiali się z instytucją

Budowanie wizerunku instytucji

 • Wizerunek instytucji kultury to obraz, który wytwarza się w umysłach ludzi, będący sumą wrażeń, przekonań i doświadczeń z nią związanych
 • O wizerunku i dokonywanych ocenach decyduje wiele czynników — działania promocyjne, polityka marketingowa czy reklama
 • Wizerunek instytucji nie jest dany raz na zawsze — trzeba nad nim stale pracować

Docenić kulturę — rzecznictwo i lobbing w instytucjach kultury

 • Rzecznictwo powinno być nieodłącznym elementem działań instytucji kultury
 • Lobbing jest ważnym elementem PR, bowiem jego celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z decydentami
 • Dobrze zaplanowane i regularne rzecznictwo prowadzi do budowania silnej pozycji instytucji kultury w społeczności lokalnej

Instytucja kultury jako pracodawca — jak zarządzać jej wizerunkiem w sieci?

 • Warto uświadomić pracownikom, że ich prywatna aktywność w sieci może przełożyć się na opinię o instytucji kultury jako ich miejscu pracy
 • Trzeba zadbać, aby strona internetowa instytucji była zawsze aktualna, a blogi i konta w serwisach społecznościowych prowadzone na bieżąco
 • Ze specjalnych, dedykowanych pracodawcom i pracownikom portali, można się dowiedzieć, jaką opinię ma dana instytucja kultury jako miejsce pracy

Jak stworzyć dobrą przestrzeń domu kultury?

• Wiele elementów przestrzeni domu kultury warto stworzyć wspólnie z jego użytkownikami • Aby ludzie chętnie odwiedzali i spędzali czas w domu kultury, trzeba w nim stworzyć domową, ciepłą atmosferę • Jeśli nic w wyglądzie budynku domu kultury nie wskazuje na to, że wewnątrz buzuje kreatywność, rozwijane są pasje, kipi inspiracja, jego oferta może pozostać niezauważona

Jak powinno wyglądać miejsce przyjmowania zwiedzających lub odbiorców w instytucjach kultury

• Hall powinien zawierać jedynie informacje o instytucji, jej programie i stonowaną reklamę jej aktualnego i przyszłego programu • W instytucji nie powinno się eksponować popielniczek, a głośna muzyka utrudnia obcowanie ze sztuką • Już na pierwszej linii „klienci” instytucji powinni zetknąć się z pracownikiem merytorycznym, dobrze znającym jej ofertę

Jak dobrze układać relacje instytucji kultury z mediami

• Instytucje kultury powinny docenić szerokie możliwości, jakie daje przekaz medialny • Należy współpracować z dziennikarzami przy tworzeniu relacji z imprez kulturalnych • Obiektywizm i rzetelność dziennikarzy to nie wszystko – potrzebny jest jeszcze profesjonalizm pracowników instytucji kultury

Wizerunek instytucji kultury – czy jest on prawnie chroniony?

• Ochrony wizerunku instytucji kultury nie przewiduje prawo autorskie • Coraz częściej sądy uznają prawo do ochrony wizerunku (kształtu) budynku • Wizerunek teatru czy muzeum może być wykorzystywany pod pewnymi warunkami w Internecie