wizerunek instytucji kultury

Zróbmy to razem! Czyli o partycypacji w instytucji kultury

 • Partycypacja pozwala czytelnikom, zwiedzającym, widzom czy uczestnikom zajęć współtworzyć miejsce, do którego przychodzą
 • Partycypacja wymaga otwartości i konsekwencji
 • Partycypacja to nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność

Nie tylko marketing. Jak pracownicy budują wizerunek firmy?

 • Wizerunek instytucji kultury tworzy się niezależnie od tego, czy instytucja prowadzi świadome działania komunikacyjne
 • To przede wszystkim pracownicy kształtują obraz instytucji w otoczeniu
 • Warto zadbać, by wszyscy pracownicy czuli się członkami zespołu i utożsamiali się z instytucją

Budowanie wizerunku instytucji

 • Wizerunek instytucji kultury to obraz, który wytwarza się w umysłach ludzi, będący sumą wrażeń, przekonań i doświadczeń z nią związanych
 • O wizerunku i dokonywanych ocenach decyduje wiele czynników — działania promocyjne, polityka marketingowa czy reklama
 • Wizerunek instytucji nie jest dany raz na zawsze — trzeba nad nim stale pracować

Docenić kulturę — rzecznictwo i lobbing w instytucjach kultury

 • Rzecznictwo powinno być nieodłącznym elementem działań instytucji kultury
 • Lobbing jest ważnym elementem PR, bowiem jego celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z decydentami
 • Dobrze zaplanowane i regularne rzecznictwo prowadzi do budowania silnej pozycji instytucji kultury w społeczności lokalnej

Instytucja kultury jako pracodawca — jak zarządzać jej wizerunkiem w sieci?

 • Warto uświadomić pracownikom, że ich prywatna aktywność w sieci może przełożyć się na opinię o instytucji kultury jako ich miejscu pracy
 • Trzeba zadbać, aby strona internetowa instytucji była zawsze aktualna, a blogi i konta w serwisach społecznościowych prowadzone na bieżąco
 • Ze specjalnych, dedykowanych pracodawcom i pracownikom portali, można się dowiedzieć, jaką opinię ma dana instytucja kultury jako miejsce pracy

Jak stworzyć dobrą przestrzeń domu kultury?

• Wiele elementów przestrzeni domu kultury warto stworzyć wspólnie z jego użytkownikami • Aby ludzie chętnie odwiedzali i spędzali czas w domu kultury, trzeba w nim stworzyć domową, ciepłą atmosferę • Jeśli nic w wyglądzie budynku domu kultury nie wskazuje na to, że wewnątrz buzuje kreatywność, rozwijane są pasje, kipi inspiracja, jego oferta może pozostać niezauważona

Jak powinno wyglądać miejsce przyjmowania zwiedzających lub odbiorców w instytucjach kultury

• Hall powinien zawierać jedynie informacje o instytucji, jej programie i stonowaną reklamę jej aktualnego i przyszłego programu • W instytucji nie powinno się eksponować popielniczek, a głośna muzyka utrudnia obcowanie ze sztuką • Już na pierwszej linii „klienci” instytucji powinni zetknąć się z pracownikiem merytorycznym, dobrze znającym jej ofertę

Jak dobrze układać relacje instytucji kultury z mediami

• Instytucje kultury powinny docenić szerokie możliwości, jakie daje przekaz medialny • Należy współpracować z dziennikarzami przy tworzeniu relacji z imprez kulturalnych • Obiektywizm i rzetelność dziennikarzy to nie wszystko – potrzebny jest jeszcze profesjonalizm pracowników instytucji kultury

Wizerunek instytucji kultury – czy jest on prawnie chroniony?

• Ochrony wizerunku instytucji kultury nie przewiduje prawo autorskie • Coraz częściej sądy uznają prawo do ochrony wizerunku (kształtu) budynku • Wizerunek teatru czy muzeum może być wykorzystywany pod pewnymi warunkami w Internecie