wniosek finansowy

Kontrasygnata w małej instytucji kultury

  • Jak w małej instytucji kultury rozwiązać problem kontrasygnaty głównego księgowego przed dokonaniem zobowiązania?
  • Czy należy wprowadzić kartę wydatku i stosować ją do każdego wydatku?