wniosek o interpretację podatkową

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową

• Interpretację indywidualną może wydać jeden z 5 dyrektorów izb skarbowych • Wniosek składa się na formularzu ORD-IN za opłatą w wysokości 40 zł za każdy opisany we wniosku stan faktyczny • Zastosowanie się podatnika do interpretacji nie spowoduje dla niego negatywnych skutków