wniosek o umorzenie należności

Umarzanie należności w instytucji kultury

Pytanie dotyczy podstawy prawnej dla umarzania należności instytucji kultury. Instytucja ma dłużnika na niewielką kwotę (koszty sądowe przewyższają tę należność). Dłużnik jest nieosiągalny. Gmina ma własną uchwałę dotyczącą umarzania należności. Zawiera ona zapis, że dotyczy również jednostek podległych gminie. Jednak radca prawny gminy orzekł, że instytucje kultury nie są jednostkami podległymi i uchwała rady gminy w sprawie umarzania nie dotyczy instytucji kultury. Czy w związku z tym dyrektor musi napisać własne zarządzenie w tej sprawie?