wnioski urlopowe

Co zrobić, aby z powodu nagłego spiętrzenia się zadań w instytucji nie psuć pracownikom zaplanowanych wakacji?

Nadeszły wakacje i czas urlopowy, a tymczasem okazuje się, że — ze względu na otrzymane dofinansowanie kilku projektów — w domu kultury będzie to bardzo gorący okres. Istnieje więc obawa, że przy realizacji projektów będzie brakowało pracowników, którzy już zaplanowali urlop, a mogliby pracować podczas tych wydarzeń.

  • Czy można przesunąć urlopy niektórych pracowników?
  • Czy wiąże się to z kosztami?
  • Jak przy zmniejszonej obsadzie zapewnić płynność pracy i mieć pewność, że wszystkie zadania zostaną wykonane?

Urlopy bezpłatne w instytucjach kultury

• Pracownikowi instytucji kultury udziela się urlopu bezpłatnego tylko na jego pisemny wniosek • Dyrektor instytucji nie musi uzasadniać przyczyny odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego • Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop bezpłatny udzielany w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, na który pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie

Nowe urlopy wychowawcze w instytucjach kultury

• Od 1 października 2013 r. wymiar urlopu wychowawczego jest liczony w miesiącach zamiast w latach • Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka ma obecnie wyłączne prawo do 1 miesiąca z 36 miesięcy urlopu wychowawczego • Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części

Składanie wniosków o nowe urlopy dla rodziców a powrót do pracy w instytucji

• Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego na podstawie jednego wniosku złożonego nie później niż 14 dni po porodzie może zrezygnować ze swoich uprawnień i wrócić do pracy • Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na podstawie dwóch oddzielnych, następujących po sobie wniosków nie mogą z nich zrezygnować i muszą wykorzystać urlopy zgodnie z wnioskiem • Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie, ale to znacznie skraca czas opieki nad dzieckiem

Okres przechowywania wniosków urlopowych w muzeum

W naszym muzeum okres urlopowy dobiega końca. Urlopów udzieliliśmy na podstawie wniosków urlopowych wypełnionych przez pracowników. Jak długo mamy obowiązek przechowywać takie wnioski po wykorzystanym urlopie?