WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)

Księgowanie WNT

Instytucja kultury kupiła instrument w Szwajcarii. Pojechał po niego pracownik. Miał przesiadkę w Niemczech i tam kazano mu zapłacić cło oraz VAT.
Teraz instytucja ma dwa dokumenty: fakturę szwajcarską na instrument oraz dokument celny niemiecki opiewający na dwie kwoty: cło i VAT.
Jak zaksięgować te dokumenty?

Zakup nagłośnienia w zagranicznym sklepie internetowym

Miejski dom kultury (MDK) chce doposażyć nagłośnienie w dodatkowy sprzęt, który zamierza nabyć w niemieckim sklepie. Płatność za zamówienie odbędzie się poprzez przelew SEPA lub za pośrednictwem strony, która jest partnerem sklepu i zajmuje się przewalutowaniem ze złotówek na euro. Fakturę VAT dokumentującą to nabycie wystawi niemiecki sklep.
Jak rozliczyć tę transakcję z urzędem skarbowym i jak naliczyć VAT?

Nabycie modułów scenicznych z Niemiec

Dom kultury otrzymał dotację inwestycyjną na zakup wyposażenia scenicznego, z której zakupił moduły sceniczne od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Niemczech.
Czy ten zakup należy zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT)?

Najważniejsze zmiany w VAT dla instytucji kultury

  • Od 1 stycznia 2017 r. instytucje kultury mają obowiązek składania informacji podsumowujących tylko w okresach miesięcznych
  • Warunkiem odliczenia VAT naliczonego od WNT i importu usług jest uwzględnienie VAT w deklaracji podatkowej, w której podatnik ma obowiązek rozliczyć ten VAT, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy
  • Organy podatkowe mają prawo zastosować nowo wprowadzone sankcje, jeżeli stwierdzą nieprawidłowości w rozliczeniach, począwszy od deklaracji za styczeń 2017 r.

Niewykazanie WNT w deklaracji VAT

Instytucja kultury prowadzi działalność opodatkowaną i jest zarejestrowana dla potrzeb VAT. W 2014 r. dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) papieru do wydruku biletów, którego omyłkowo nie wykazała w deklaracji VAT. Uwzględniła je w rejestrze VAT, jednak nie naliczyła VAT. Organ podatkowy w decyzji uwzględnił tylko VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia, a nie uwzględnił VAT naliczonego (instytucja nie skorygowała deklaracji wcześniej).

  • Czy takie działanie organu podatkowego jest uzasadnione?
  • Czy warto się odwoływać od decyzji w tym zakresie?

Niezbędna dokumentacja przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w instytucji kultury

• Kwoty związane z WNT instytucja kultury wykazuje w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej • W niektórych przypadkach instytucja kultury może składać informację podsumowującą co kwartał • Jeśli wartość nabywanych w Unii Europejskiej towarów jest wysoka, instytucja może mieć też obowiązek składania deklaracji INTRASTAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez instytucje kultury

• Jeśli instytucja sprowadza do Polski towary z innego państwa członkowskiego UE, to po spełnieniu pewnych warunków dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia • Przed transakcją warto sprawdzić dostawcę towaru, np. w systemie VIES • W zależności od tego, czy kupiony towar zostanie wykorzystany do działalności instytucji kultury dającej prawo do odliczenia VAT naliczonego, jego kwota wynikająca z WNT może stanowić VAT naliczony do odliczenia lub nie