wolontariat

Praca dla WOŚP w instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) i w związku z jej finałem przypadającym na 14 stycznia br. wydał pracownikom polecenie pracy w niedzielę. Pracownicy nie deklarowali przed utworzeniem sztabu, czy chcą podjąć taką pracę.
Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny?
Czy jednak należy potraktować ten dzień jako praca pracowników w ramach wolontariatu?

Wolontariat w kulturze — projekty, pomysły, podpowiedzi

  • Wolontariusze są dla instytucji kultury szansą, a wolontariat jest elementem, który sprawia, że instytucja kultury się rozwija
  • Wolontariusze to nie tzw. tania siła robocza, lecz przede wszystkim wartościowi, pełni energii i posiadający różnorodne doświadczenia ludzie, którzy chcą zrobić coś pożytecznego w sektorze kultury
  • Wolontariat to szansa na rozwijanie społecznego oblicza instytucji kultury

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

  • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
  • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
  • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof

Przychodzi biznes do instytucji kultury, czyli o współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego

• Współpraca kultury z biznesem to nie tylko sponsoring czy mecenat • Nawiązanie współpracy z biznesem w programie wolontariatu pracowniczego pomoże poszerzyć ofertę instytucji oraz grono jej odbiorców • Wolontariat pracowniczy jest przejawem społecznego zaangażowania biznesu

Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Wolontariat Europejski umożliwia wspólną realizację projektów nie tylko z instytucjami z krajów Unii Europejskiej
Choć wymagania wobec instytucji goszczącej są wyższe niż w przypadku krajowego wolontariatu, nie należy się martwić kosztami — pokrywa je Komisja Europejska na podstawie składanych wniosków
Do otrzymania dofinansowania potrzebna jest akredytacja, która potwierdza spełnianie przez goszczącą instytucję minimalnych standardów jakościowych

Pomoc na wyciągnięcie ręki, czyli wolontariat w instytucjach kultury

• Wolontariusze to najcenniejszy kapitał, jaki zdobyć może każda instytucja kultury • Warto zadbać o długotrwałą współpracę z wolontariuszami niż korzystać z ich jednorazowej pomocy • Wiele osób nie wie, że mogłoby wspierać instytucje kultury w ramach wolontariatu — trzeba im to uświadomić