Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Wolontariat Europejski umożliwia wspólną realizację projektów nie tylko z instytucjami z krajów Unii Europejskiej
Choć wymagania wobec instytucji goszczącej są wyższe niż w przypadku krajowego wolontariatu, nie należy się martwić kosztami — pokrywa je Komisja Europejska na podstawie składanych wniosków
Do otrzymania dofinansowania potrzebna jest akredytacja, która potwierdza spełnianie przez goszczącą instytucję minimalnych standardów jakościowych