wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON finansowane z dotacji

Jesteśmy instytucją kultury (biblioteka publiczna) finansowaną ze środków przysługującej nam i otrzymywanej dotacji samorządowej. Z dotacji tej finansujemy m.in. wpłaty na PFRON. Czy równowartość tych wpłat należy opodatkować podatkiem dochodowym?