współczynnik ekwiwalentowy

Jak prawidłowo ustalić urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu?

• Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, w zależności od jego stażu pracy • Liczba godzin urlopu pracownika jest niezależna od systemu i rozkładu czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony • Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość tzw. współczynnika ekwiwalentowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy