współpraca z firmami

Współpraca z przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności kulturalnej

Biblioteka chce nieodpłatnie udostępnić podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą salę w celu prowadzenia zajęć skierowanych do mieszkańców gminy, którzy korzystają z biblioteki.
Czy samorządowa instytucja kultury może to zrobić?
Jeśli tak, to co powinna zawierać umowa?
Czy w umowie może znaleźć się zapis np. o tym, że przedsiębiorca przekaże bibliotece książki?

Przychodzi biznes do instytucji kultury, czyli o współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego

• Współpraca kultury z biznesem to nie tylko sponsoring czy mecenat • Nawiązanie współpracy z biznesem w programie wolontariatu pracowniczego pomoże poszerzyć ofertę instytucji oraz grono jej odbiorców • Wolontariat pracowniczy jest przejawem społecznego zaangażowania biznesu