współpraca ze społecznością lokalną

Otoczenie — otulenie. Rozpoznać tych, z którymi możemy więcej

  • Otoczenie stanowią wszyscy, którzy mają lub mogą mieć wpływ na instytucję
  • Warto poznać swoje najbliższe otoczenie i postarać się nawiązać relacje z osobami, organizacjami czy firmami z sąsiedztwa
  • Nie oczekujmy, że każdy, komu zaproponujemy współpracę, przyklaśnie naszemu pomysłowi

Współpraca instytucji kultury z kołem gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) oraz zespoły ludowe działające przy KGW w gminie objęte są opieką domu kultury. Jednym z celów statutowych domu kultury jest współpraca z KGW poprzez wspieranie ich działalności w zakresie kultywowania tradycji ludowych poprzez imprezy kulturalne, konkursy i przeglądy folklorystyczne. Dom kultury zapewnia przewozy członków KGW na przeglądy i konkursy, pomoc merytoryczną i — w miarę możliwości — pomoc finansową przy organizowaniu spotkań i imprez o charakterze folklorystycznym, a także instruktora muzycznego. Obecnie KGW to odrębne podmioty, które posiadają osobowość prawną i podlegają wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Czy w związku z tym współpraca KGW z domem kultury może odbywać się na tych samych zasadach co dotąd, tzn. czy dom kultury może finansować KGW jak do tej pory?

WykluczeNIE. Kultura naprawdę dla wszystkich

  • Planując wydarzenia kulturalne, warto myśleć także o tych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości odwiedzić instytucji
  • Instytucje kultury nie mogą pozostawać obojętne wobec problemu wykluczenia
  • Działania kulturalne dla grup wykluczonych warto przygotowywać we współpracy z organizacjami, które na co dzień starają się im pomagać

Zróbmy to razem! Czyli o partycypacji w instytucji kultury

  • Partycypacja pozwala czytelnikom, zwiedzającym, widzom czy uczestnikom zajęć współtworzyć miejsce, do którego przychodzą
  • Partycypacja wymaga otwartości i konsekwencji
  • Partycypacja to nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność

Jak wykorzystać społeczną energię i kreatywność w instytucji kultury?

• Partycypacja w przypadku instytucji kultury oznacza włączenie społeczności lokalnej w proces decyzyjny • Warto docenić potrzeby, oczekiwania, pomysły i propozycje mieszkańców — mogą one wnieść do instytucji nową jakość • Mieszkańców należy nie tylko słuchać, ale też nauczyć się realizować ich postulaty