wycena darowizny

Darowizna dla muzeum

Muzeum otrzymało w darowiźnie pełne wyposażenie tradycyjnej drukarni (maszyny, akcesoria, druki itp.). Darczyńca w umowie darowizny określił przedmiot umowy na kwotę 70 000 zł. Obejmuje ona jednak wyłącznie cztery indywidualnie wycenione maszyny drukarskie, które posiadają wartość zabytkową.
Pozostałe przedmioty, a liczba ich jest znaczna, nie są wycenione.
Muzeum nie chce uznać całej darowizny za muzealia ze względu na fakt, iż drukarnia ma docelowo być „żywa”, tj. eksploatowana i wykorzystywana na pokazy, druki okazjonalne, zajęcia dydaktyczne itp.

  • Jak najkorzystniej dla muzeum przyjąć darowiznę na jego stan?
  • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych całość darowizny lub jej poszczególne składniki?

Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie wydawnictw

Instytucja kultury otrzymała nieodpłatnie wydawnictwa w celu sprzedaży lub rozdawania w celach promocyjnych. Dyrektor instytucji ustalił cenę folderu na 13 zł. W jaki sposób zaksięgować przyjęcie tych materiałów, ich sprzedaż i wydanie w ramach promocji?

Darowizna w księgach instytucji kultury

Publiczna biblioteka zwróciła się do firmy produkcyjnej o bezpłatne przekazanie jej soków. Soki te mają być rozdane młodzieży i dzieciom — uczestnikom imprezy czytelniczej. Firma przekazała bibliotece bezpłatnie 350 opakowań soków i wystawiła tylko dokument Wz „Wydanie zewnętrzne”, w którym umieszczono nazwę towaru i jego ilość. Czy w związku z tym biblioteka powinna sama wycenić towar i przyjąć go do ewidencji księgowej jako darowiznę? W jaki sposób należy zaksięgować to zdarzenie?

Wycena odnalezionych obrazów

W latach 70. ubiegłego stulecia dom kultury był organizatorem pleneru malarskiego dla artystów plastyków — twórców lokalnych. W tym roku podczas porządków została odnaleziona skrzynia z kilkoma obrazami z tego pleneru. Obrazy (olejne i akwarele) są darowizną dla domu kultury. Czy należy je wycenić i przyjąć na stan, czy wystarczy sporządzić spis bez określenia wartości?