wycena muzealiów

Wycena i ewidencja księgowa muzealiów i eksponatów muzealnych

• Muzealia zalicza się do środków trwałych • Nie zawsze środki trwałe muszą być amortyzowane • Muzeum może sfinansować zakup eksponatów muzealnych z dotacji podmiotowej