wycena muzealiów

Wycena muzealiów otrzymanych w drodze darowizny

Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
Co zrobić w sytuacji, gdy dotychczas nie była robiona taka wycena — czy analizować wszystkie lata, czy przeprowadzić inwentaryzację tych muzealiów i wycenić w tym roku?
Czy na rynku są firmy zajmujące się wyceną muzealiów wojskowych?

Wycena i ewidencja księgowa muzealiów i eksponatów muzealnych

• Muzealia zalicza się do środków trwałych • Nie zawsze środki trwałe muszą być amortyzowane • Muzeum może sfinansować zakup eksponatów muzealnych z dotacji podmiotowej