wycinka drzew

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew

Dom kultury zamierza usunąć dwa drzewa znajdujące się na terenie, na którym znajduje się jego siedziba.
Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzew?

Nowe zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Muzeum posiada park wpisany do rejestru zabytków. W przyszłym roku planuje zrobić porządki związane m.in. z usunięciem niektórych drzew i wykonaniem dodatkowych zasadzeń.
Czy od 2016 r. zmieniają się przepisy związane z dokonywaniem zmian w takich nieruchomościach?

Połączenie instytucji kultury a uzyskane wcześniej decyzje administracyjne

• Otrzymane przed połączeniem decyzje administracyjne wygasają z chwilą wykreślenia instytucji kultury z rejestru • Nowo powstała instytucja może starać się przenieść na siebie otrzymane wcześniej decyzje • Prawo do przeniesienia decyzji musi bezpośrednio wynikać z przepisów, na podstawie których została ona wydana