wydatki okolicznościowe

Wydatki okolicznościowe a plan finansowy

  1. Czy samorządowa instytucja kultury może finansować zakupy:
    • wiązanek okolicznościowych w związku z przejściem pracownika na emeryturę?
    • wieńców pogrzebowych i nekrologów w przypadku śmierci: pracownika lub członków jego rodziny albo byłego pracownika emeryta?
  2. Co w takim przypadku z planem finansowym?