wydatki ze środków publicznych

Wydatki ze środków publicznych w instytucjach kultury

• Kiedy wydatek ze środków publicznych można uznać za racjonalny • Cena nie zawsze decyduje o oszczędności • Kontrola finansów jest częścią kontroli zarządczej