wydawanie książek

Ewidencja publikacji wytwarzanych przez bibliotekę

Pytanie dotyczy ewidencji księgowej produktów gotowych, tj. wydawnictw w samorządowej bibliotece, która powadzi działalność wydawniczą i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Biblioteka prowadzi ewidencję księgową na kontach zespołu 4 i 5, ale nie rozlicza kosztów pośrednich na zadania, nie prowadzi konta „Koszt własny realizacji zadań” ani konta „Rozliczenie kosztów zadań”.
Biblioteka przyjmuje do magazynu publikacje, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w cenie wytworzenia.

  • Jak zaksięgować przekazanie wydawnictw na potrzeby biblioteki, np. do księgozbioru i do realizacji zadań?

Działalność wydawnicza muzeum a stawka VAT

Muzeum wydaje periodyki oraz książki pokonferencyjne. Materiał do książek zbierają, opracowują pracownicy merytoryczni, następnie w drodze zapytania ofertowego muzeum wyłania firmę, która zrobi korektę i wydrukuje książkę. Książki te w większości są rozdawane i rozsyłane w drodze wymiany wydawnictw. Czy drukarnia może wystawić na druk książki fakturę ze stawką VAT 5%? Czy muzeum jako wydawca może zastosować do tych publikacji również stawkę VAT 5%?