wydawanie świadectw pracy

Wystawianie świadectw pracy w instytucji kultury w okresie przejściowym

Pytania dotyczą obowiązku wystawiania świadectw pracy w związku z art. 22 Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej: nowelizacja kp).
Instytucja zatrudnia pracownika na czas określony, pierwsza umowa trwała od 1 listopada 2016 r. do 31 maja 2017 r., a drugą umowę zawarto 1 czerwca 2017 r. i potrwa ona do 31 maja 2018 r. Czy za pierwszą umowę należało wystawić świadectwo pracy? Czy można je wystawić dopiero po zakończeniu drugiej umowy?
Instytucja zatrudnia pracowników od lat 90. ubiegłego wieku. Każdy z nich ma po trzy umowy o pracę, przy czym ostatnia z nich jest umową na czas nieokreślony. Instytucja nie wystawiała świadectw pracy, a zatrudnienie pracowników trwa nadal. Czy za umowy o pracę na czas określony powinna w 2017 r. wystawić świadectwa pracy? Czy wystarczy wystawić tylko jedno świadectwo pracy w przypadku rozwiązania umowy?

Wydawanie świadectw pracy po nowelizacji prawa pracy

• Raz na 24 miesiące instytucje kultury muszą wystawiać zbiorcze świadectwo pracy jako informacje o zakończonych umowach terminowych z danym pracownikiem • Wydając świadectwo pracy, instytucja kultury ma obowiązek wskazać w nim okresy, za które wcześniej wydawała świadectwa pracy na żądanie pracownika • Wobec niejasności nowych przepisów bezpieczniej jest wydać świadectwo pracy po upływie każdej umowy terminowej, nawet bez żądania pracownika