wykaz stanowisk dla instytucji kultury

Stanowiska pracy w regulaminie wynagradzania w bibliotece

W 2013 r. w bibliotekach zniknął katalog stanowisk. Art. 29 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) mówi jedynie o grupie zawodowej bibliotekarzy, dopuszczając możliwość zatrudniania na tych stanowiskach osób z wykształceniem średnim.
Czy tworząc regulamin wynagradzania i regulamin organizacyjny biblioteki, dyrektor ma obowiązek stworzenia takiego katalogu stanowisk, określając kwalifikacje oraz stawki wynagradzania dla poszczególnych stanowisk?

Stanowisko młodszego instruktora po zmianie rozporządzenia w sprawie wynagradzania

W związku ze zmianą przepisów w nowym wykazie stanowisk dla instytucji kultury w rubryce „Pozostałe instytucje” są tylko instruktorzy, nie ma natomiast stanowiska młodszy instruktor. Czy pracownik zatrudniony w ośrodku kultury jako młodszy instruktor z wykształceniem średnim może obecnie pracować jako instruktor?