wykluczenie cyfrowe seniorów

Biblioteki jako lokalne centr@ walki z wykluczeniem cyfrowym seniorów

• Nowoczesna biblioteka to taka, która nie tylko posiada dostęp do Internetu, ale również upowszechnia korzystanie z niego • Biblioteki powinny zadbać o włączenie cyfrowe wszystkich swoich użytkowników, a przede wszystkim seniorów • Biblioteki mogą korzystać z wielu programów i funduszy, w ramach których można pozyskać środki finansowe na projekty z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych