wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W instytucji kultury po odejściu dyrektora ujawniono nieprawidłowości w rozliczaniu godzin pracy i prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracowników.
W jakim stopniu i w jaki sposób odchodzący dyrektor odpowiada za nieprawidłowości powstałe w instytucji w okresie pełnienia przez niego funkcji dyrektora?
Kto i w jaki sposób naprawia błędy, wiedząc, że czas pracy rozliczany był nieprawidłowo w okresie pełnienia funkcji poprzednika?
Czy nowy dyrektor powinien poprawić nieprawidłowości poprzednika i czy może wypłacić np. dodatek za pracę w porze nocnej po upływie 2 lat?