wymagania dla obiektów budowlanych

Wymagania techniczne stawiane obiektom budowlanym instytucji kultury

• Kontrole stanu technicznego budynku lub jego części powinny być przeprowadzane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności • Właściciel lub zarządca musi przechowywać dokumentację techniczną budynku przez cały okres jego istnienia • Każdy obiekt użytkowany przez instytucję kultury musi posiadać książkę obiektu budowlanego