wymagania wobec kandydata do pracy

Zatrudnienie na niższym stanowisku

Kandydat do pracy na stanowisko bibliotekarskie potwierdził staż pracy dokumentami, z których wynika, że wykonywał pracę m.in. jako kustosz.
Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek nawiązania z taką osobą stosunku pracy na tym stanowisku?
Czy może zaproponować stanowisko niższe (np. bibliotekarza) tak, aby pracownik w trakcie zatrudnienia mógł osiągnąć awans zawodowy?