wypadki przy pracy

Obowiązki instytucji kultury, gdy zdarzy się wypadek przy pracy

• Warto zapamiętać kolejne czynności, jakie należy podjąć, gdy pracownik instytucji ulegnie wypadkowi przy pracy • Wynikiem pracy zespołu powypadkowego jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany protokołem powypadkowym • Protokół jest podstawą do ubiegania się pracownika o odszkodowanie z ZUS

Wypadki przy pracy w instytucjach kultury

• Nie każde zdarzenie powodujące uraz albo śmierć pracownika instytucji kultury będzie wypadkiem przy pracy • Sama obecność pracownika w zakładzie pracy, czyli np. w muzeum czy w teatrze, nie wystarczy, by wypadek został uznany za wypadek przy pracy • Tylko zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy jest podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS