wypłata premii

Premie i nagrody w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie sądowym

  • Nagroda i premia to nie to samo
  • W najnowszym orzecznictwie Sąd Najwyższy uznał, że w pewnych okolicznościach tzw. premia uznaniowa to składnik wynagrodzenia
  • Im lepsze, bardziej precyzyjne i jednoznaczne przepisy dotyczące przyznawania premii w regulaminie, tym mniej na tym tle konfliktów z pracownikami

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika instytucji kultury, któremu należy się premia?

• W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, regulaminem wynagradzania albo umowami o pracę, jeżeli są one wypłacane pracownikowi za okres pobierania tego zasiłku • Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, którego podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po potrąceniu 13,17% tego wynagrodzenia • Sposób uzupełnienia wynagrodzenia za miesiące, za które pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z powodu choroby, zależy od tego, czy otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości czy wynagrodzenie zmienne