wypoczynek pracowników

Dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku pracowników

Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania z ZFŚS wypoczynku pracowników do wysokości rocznego limitu 2000 zł.
Co oznacza stwierdzenie w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), że zwolnienie przysługuje na świadczenia pieniężne finansowane w całości ze środków ZFŚS oraz jakie dokumenty instytucja powinna otrzymać od pracowników, aby to stwierdzić?

Wakacje też nie są z gumy, czyli jak dobrze podzielić urlop między członków zespołu i zorganizować pracę, aby wszyscy byli zadowoleni?

  • W wakacje najczęściej większość załogi instytucji ma ochotę wypocząć na urlopie
  • Nie zawsze możliwe jest sprawiedliwe podzielenie dni urlopowych między wszystkich chętnych i zorganizowanie pracy podczas nieobecności
  • Może się zdarzyć, że nie wszyscy będą zadowoleni

Dofinansowanie wypoczynku pracowników instytucji kultury

• Nie zawsze trzeba tworzyć ZFŚS • Zatrudniony w dwóch jednostkach korzysta ze świadczeń ZFŚS w każdej z nich • Ewidencja księgowa dopłaty do wypoczynku zależy od źródła jego finansowania