wypożyczanie multimediów

Wypożyczanie DVD w bibliotece

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Zbiory multimedialne a VAT w bibliotece

Biblioteka posiada w swoich zbiorach gry komputerowe i wyposażenie stanowisk w konsole do gier oraz filmy na DVD. Do regulaminu biblioteki wprowadzono zapis, że do korzystania ze zbioru gier komputerowych upoważnia wpłata abonamentu. Wypożyczenie filmu na DVD również jest płatne jednorazowo.
Czy usługi te podlegają VAT i w jakiej wysokości? Dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową. Nie jesteśmy podatnikami VAT, nie posiadamy kasy fiskalnej. Jakie to będzie miało skutki podatkowe dla naszej instytucji?