wystawianie faktur

Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?

Instytucja zapłaciła zaliczkę za usługę hotelową na podstawie faktury pro forma. Zapłata nastąpiła przed fakturą właściwą.
Z jaką datą zatwierdzić fakturę właściwą „do zapłaty”, pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym?

Faktura na żądanie kontrahenta

Problem dotyczy dokumentacji usług wynajmu sali bankietowej i świetlic wiejskich dla osób fizycznych. Na wynajem instytucja zawiera umowę, która określa wysokość opłaty, termin wynajmu i zazwyczaj termin płatności — przelew na 7 dni przed dniem wynajmu. Instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT ze względu na nieosiąganie limitu obrotu 200 000 zł — na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Instytucja nie wystawia osobom fizycznym faktury.
Jak udokumentować sprzedaż — czy może to być faktura wewnętrzna (zbiorcza), wystawiona na podstawie rejestru zawartych umów?
W jakiej dacie rozpoznać przychód dla celów bilansowych?

Obowiązek wystawiania faktur w instytucji kultury

Pytanie dotyczy wystawiania przez instytucje kultury faktur lub rachunków za usługi, takie jak wynajęcie sali czy usługi ksero.
Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, wystawia rachunki czy faktury?

Moment wystawienia faktury od zaliczki

Instytucja kultury otrzymała 17 kwietnia 2015 r. wpłatę na konto z tytułu opłaty stoiskowej na imprezie, która odbędzie się w sierpniu 2015 r., a 20 kwietnia 2015 r. instytucja wystawiła fakturę.

  • Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Nowe zasady wystawiania faktur

• Od 1 stycznia 2014 r. zasad wystawiania faktur należy szukać w ustawie o VAT zamiast w rozporządzeniu • Każda instytucja kultury, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana jako czynny podatnik czy nie, teraz wystawia faktury zamiast rachunków • W niektórych przypadkach instytucja kultury wystawia fakturę dopiero na żądanie nabywcy, zgłoszone najpóźniej 3 miesiące po miesiącu, w którym dostarczyła towar lub wykonała usługę

Podstawa opodatkowania, zasady wystawiania faktur i zwolnienie podmiotowe w VAT od 1 stycznia 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe, bardziej precyzyjne zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT • Obecnie instytucja kultury wystawia fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczyła towary lub wykonała usługę • Instytucja kultury nie ma obowiązku wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną przedmiotowo i podmiotowo