zajęcia w instytucji kultury

Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe

W związku z epidemią rodzice zrezygnowali z zajęć warsztatowych dla dzieci i proszą o zwrot wpłaconej kwoty.
W jaki sposób zaksięgować tę operację?

Przychodzi grupa do instytucji kultury… czyli o tym, jak dobrze współpracować z opiekunami

  • Warto traktować nauczyciela jak partnera w działalności edukacyjnej
  • Podstawą dobrej komunikacji jest zadbanie, aby nic nie pozostało w sferze domysłów — stąd tak ważne jest odpowiednie przygotowanie informacji o ofercie edukacyjnej instytucji
  • W miarę możliwości dobrze jest ustalić najważniejsze kwestie, zanim grupa odwiedzi instytucję

Dokumentowanie organizacji zajęć w instytucji kultury

Instytucja kultury organizuje płatne zajęcia.
Czy w takim przypadku wystarczy sporządzić regulamin określający m.in. kwotę opłaty i sposób płatności oraz uzyskać odpowiednie oświadczenia rodziców, czy też należy z każdym rodzicem podpisać odrębną umowę?