zakład budżetowy

Fundusz instytucji kultury po przekształceniu z zakładu budżetowego

Instytucja kultury została utworzona w kwietniu 2016 r. z zakładu budżetowego. Jako mienie wydzielone przyjęto zakupione na początku 2016 r. środki trwałe, należności z tytułu nadpłat dostawcom oraz towary przeznaczone do obrotu. Należność została spłacona, towary sprzedane, naliczono amortyzację od środków trwałych.
Czy o wartość tych operacji należy pomniejszyć fundusz instytucji kultury i zaksięgować na pozostałe przychody?