zakres działalności biblioteki

Działalność prowadzona przez bibliotekę

Siedziba miejskiej biblioteki publicznej mieści się w budynku, który jest własnością gminy i został jej przekazany do użytkowania na podstawie zapisu w statucie. Przy budynku znajduje się spory plac, który biblioteka mogłaby wykorzystać na prowadzenie płatnego parkingu, a uzyskany dochód przeznaczyć na cele statutowe biblioteki.
Czy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna, skoro art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. (dalej: ustawa o bibliotekach) jest sprzeczny z art. 13 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Ustawa o bibliotekach wyznacza całkowicie granice działalności biblioteki, natomiast ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej daje możliwość prowadzenia innej działalności niż kulturalna, o ile jest to zapisane w statucie.