zakup eksponatów

Opłata za przyjęcie zabytków do muzeum od prywatnego podmiotu

Do muzeum regionalnego zgłosiła się firma archeologiczna przeprowadzająca wyprzedzające badania archeologiczne w mieście, poprzedzające budowę drogi. Firma chce uzyskać od muzeum promesę na przyjęcie przez nie zabytków, które mogą być odkryte podczas tych badań. Znając specyfikę tego stanowiska, wiadomo, że będzie to ogromna liczba przedmiotów. Uznaje się, że zgodę na przyjęcie zabytków podejmuje dyrektor. Najczęściej decyzja ta zależy od dostępności miejsca w budynku muzeum. Spotyka się także rozwiązania polegające na tym, że muzeum przyjmuje zabytki, ale przekazujący kupuje do instytucji np. regały. Nieznane są natomiast przypadki pobierania opłat przez muzeum za przyjęcie zabytków.
Czy muzeum może przyjąć zabytki od tej firmy i pobrać za to opłatę? Czy aby móc pobrać taką opłatę, muzeum powinno mieć to zapisane w regulaminie lub w statucie?
Jaka umowa powinna być wówczas sporządzona?
Na co można przeznaczyć te środki? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące kwoty, którą muzeum może pobrać od przekazującego zabytki?

Zakup eksponatów od osoby fizycznej

Instytucja kultury ma w swojej strukturze organizacyjnej dział historyczny. Zakupuje eksponaty (muzealia) od osób fizycznych. Zdarzenie dokumentowane jest rachunkiem wystawianym przez osobę sprzedającą.
Jakie są skutki podatkowe takiego zdarzenia dla osoby fizycznej?

Eksponaty w instytucji kultury

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup eksponatów, które zaksięgowano m.in. przy pomocy zespołu kont 4. Instytucja otrzymała również w darowiźnie od firmy koreańskiej rzeźbę (małej architektury) o wartości ponad 100 000 zł.
Jak zaksięgować otrzymanie dotacji i zakup eksponatów, a także darowiznę rzeźby?