zakup opału

Zakup opału w ramach zamówień publicznych

Czy mały ośrodek kultury musi zakupić opał, działając w drodze zamówień publicznych?