zakup usług kulturalnych

Usługa kulturalna z zagranicy

W gminnym ośrodku kultury zarejestrowanym na potrzeby VAT odbędzie się występ zagranicznego zespołu z Niemiec. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację występu jest niemiecka agencja, która wystawi fakturę za organizację występu artysty. Wynagrodzenie agencji zostanie uregulowane z wpływów za bilety.
Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od zagranicznej faktury?

Usługi kulturalne zakupione od zagranicznej agencji

Artystyczna instytucja kultury, podatnik VAT, ma zamiar zaprosić na odpłatny koncert (sprzedaż biletów wstępu) artystów z Ukrainy. Instytucja zawrze umowę z agencją artystyczną, która nie jest instytucją kultury, a jest podatnikiem VAT na Ukrainie. Za występ muzyków agencja wystawi fakturę.
Czy na instytucji jako nabywcy usługi ciąży obowiązek rozliczenia VAT od tych usług?