zarządca instytucji kultury

Zarządca nieruchomości biblioteki

Biblioteka otrzymuje na własność budynek z przeznaczeniem na działalność biblioteczną. Czy dla tego budynku biblioteka może mieć zarządcę, który jest przedsiębiorcą? Jego obowiązkami byłoby utrzymanie sprzątaczek, ponoszenie opłat i wydatków na bieżące remonty, natomiast koszty mediów ponosiłaby bezpośrednio biblioteka.