zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie pamięcią czyli czym? Kilka praktycznych wskazówek dla instytucji kultury

  • Zarządzanie pamięcią to nie tylko gabloty muzealne, ale również wydarzenia rocznicowe czy szlaki kulturowe
  • To, co i w jaki sposób jest zapamiętywane, w istotny sposób wpływa na budowanie wizerunku instytucji kultury
  • Zarządzanie pamięcią to nie tylko utrwalanie przeszłości, ale również budowanie na jej podstawach nowych postaw czy świadomości odbiorców instytucji kultury

Jak działalność instytucji kultury wpływa na zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

• Zadaniem instytucji kultury jest przekazywanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego regionu całej społeczności lokalnej • Instytucje kultury powinny prowadzić szeroką działalność informacyjną o działaniach i wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz o jego bogactwie kulturowym • Warto zaangażować przedsiębiorców do działań wspierających promocję lokalnych walorów kulturowych, a organizatora do współpracy przy realizacji planowanych przedsięwzięć