zarządzanie instytucją kultury

Odpowiedzialność za przyszłość następnych pokoleń, czyli o działaniach proekologicznych w instytucjach kultury

 • Działalność proekologiczna to nie możliwość a konieczność, szczególnie dla instytucji kultury
 • Nawet najprostsze gesty i najdrobniejsze zmiany mają znaczenie
 • Działania proekologiczne przynoszą nie tylko korzyść środowisku, ale także oszczędności dla instytucji

Pięć strategii zarządzania czasem w pracy, aby jak najlepiej wykorzystać rok 2019

 • Nowe wyzwania oznaczają, że czasu będzie jeszcze mniej — zobaczmy, jak nim mądrze zarządzić
 • Kluczem jest szeregowanie zadań według ich wagi i pilności
 • Pomocne może się okazać dokładne planowanie zadań do wykonania na każdy dzień

Zarządzanie twórczością w instytucjach kultury

 • Umiejętność twórczego podchodzenia do problemów jest sztuką, którą warto rozwijać w sobie przez całe życie
 • Jedną z kluczowych cech menadżera instytucji kultury jest zdolność inspirowania współpracowników do kreatywnego działania
 • Sukces organizacji zależy od łatwości w dostosowywaniu się do zmiennego otoczenia

Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury?

 • Instytucją kultury zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor
 • Ani zastępca dyrektora, ani główny księgowy nie są osobami zarządzającymi instytucją kultury w rozumieniu ustawy o działalności kulturalnej
 • Natomiast w rozumieniu prawa pracy dyrektor, jego zastępca i główny księgowy są pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Liczba zastępców dyrektora instytucji

W statucie instytucji kultury widnieje zapis, że jej dyrektor zarządza instytucją przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.
Czy taka treść statutu oznacza, że dyrektor musi mieć dwóch zastępców, czy tylko może — w zależności od potrzeb — zarządzać instytucją przy pomocy dwóch zastępców?

Przywództwo z pasją — także w instytucji kultury

 • Czym jest przywództwo w sferze kultury?
 • Badania pokazują, że pasja i zaangażowanie to cechy idealnego przywódcy w kulturze
 • Model podwójnego przywództwa dobrze sprawdza się w teatrach — warto pomyśleć nad jego wprowadzeniem również w innych typach instytucji kultury

Realizacja umowy niepodpisanej przez dyrektora instytucji kultury jest niemożliwa

Jednej z umów za zakup sprzętu dla instytucji kultury nie podpisał jej dyrektor, lecz wójt i skarbnik gminy.
Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt będący przedmiotem takiej umowy?

Nowoczesny menedżer kultury, czyli kto?

• Menedżer w instytucji kultury pomaga lepiej ją zorganizować, uczynić ją nowocześniejszą oraz lepiej komunikującą się ze światem zewnętrznym • Menedżer kultury to osoba, która powinna łączyć w sobie cechy ekonomisty, sprawnego zarządcy oraz kreatywnego animatora kultury • Istnieje wiele programów i projektów, w ramach których pracownicy instytucji kultury mogą nabywać oraz doskonalić swoje kompetencje menedżerskie