zarządzanie partycypacyjne

Dobre praktyki partycypacji. Teoria w praktyce

  • Partycypacja polega także na tym, aby rozmawiać o instytucji w gronie WSZYSTKICH pracowników
  • Lepiej nie podejmować działań partycypacyjnych niż podejmować takie, które są jedynie pozorowane
  • Warto dzielić się swoimi doświadczeniami i korzystać z doświadczeń innych. Działań partycypacyjnych nie da się bowiem jednoznacznie skopiować

Jak wykorzystać społeczną energię i kreatywność w instytucji kultury?

• Partycypacja w przypadku instytucji kultury oznacza włączenie społeczności lokalnej w proces decyzyjny • Warto docenić potrzeby, oczekiwania, pomysły i propozycje mieszkańców — mogą one wnieść do instytucji nową jakość • Mieszkańców należy nie tylko słuchać, ale też nauczyć się realizować ich postulaty