zarządzanie projektami

Jak nie zginąć w gąszczu zadań, czyli system kanban

  • Wizualizacja tego, co mamy do zrobienia, a czym aktualnie się zajmujemy, pomaga w organizacji pracy
  • System kanban pozwala śledzić aktualnie wykonywaną pracę
  • Dzięki grupowaniu podobnych zadań lepiej wykorzystujemy nasz czas i energię

Realizacja projektów w instytucjach kultury — metody tradycyjne i zwinne

  • Od sukcesu projektów zależy sukces instytucji
  • Coraz częściej mierzymy się z działaniami, których zakresu i ostatecznych rozwiązań nie znamy
  • Tym ważniejsze staje się szukanie nowych metod — stąd zainteresowanie tzw. metodą zwinną