zarządzanie strategiczne

Samemu czy wspólnie? Z kim wprowadzać zmiany w instytucji kultury?

• Klucz do sukcesu to nie informacje, lecz ludzie • Nie należy bezkrytycznie korzystać z — nawet sprawdzonych — rozwiązań. Zawsze trzeba dostosować je do konkretnego miejsca, sytuacji i ludzi • Warto pamiętać, że osoby z zewnątrz mogą postrzegać działania instytucji zupełnie inaczej

Jak dobrze przygotować się do opracowania strategii instytucji kultury?

• Strategia instytucji to długofalowa koncepcja jej rozwoju, która określa dalekosiężne cele i sposoby ich osiągnięcia • Określenie oczekiwań wobec strategii pozwoli uniknąć rozczarowań i wskazać obszary wymagające zmian czy modyfikacji • Im większy udział pracowników w tworzeniu strategii, tym łatwiej jest później wdrażać podjęte decyzje