zasada 5p

Stosowanie zasady 5p w księgowości instytucji kultury

• Księgi rachunkowe trzeba prowadzić rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco • Aby osiągnąć ten cel, można zastosować połączenie prakseologii z japońską praktyką 5S • Każda jednostka powinna dostosować ją do swojej specyfiki