zasada istotności

Zwrot podwójnej zapłaty za fakturę

Instytucja w grudniu 2017 r. pomyłkowo zapłaciła dwa razy za fakturę. W styczniu 2018 r. kontrahent zwrócił kwotę i księgowy ujął całą operację następująco:

  1. Wyciąg bankowy:
    • Wn 131 „Rachunek bankowy” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”,
    • Wn 300 „Rozliczenie zakupu” / Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
  2. Polecenie księgowania – rozliczenie podwójnie zapłaconej faktury:
    • Wn 860 „Wynik finansowy” / Ma 300 „Rozliczenie zakupu”.

Czy te księgowania są prawidłowe skoro teraz nie zgadza się rachunek zysków i strat za 2018 r.?

Rezerwa na świadczenia pracownicze w instytucjach kultury

• Pracownikom należą się odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe • Przepisy nie precyzują zasad wyceny rezerw na takie świadczenia • Dlatego należy tu stosować krajowy standard rachunkowości nr 6