zasada istotności

Rezerwa na świadczenia pracownicze w instytucjach kultury

• Pracownikom należą się odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe • Przepisy nie precyzują zasad wyceny rezerw na takie świadczenia • Dlatego należy tu stosować krajowy standard rachunkowości nr 6