zasada ostrożności

Ewidencja zakupu środków trwałych w instytucjach kultury

• Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla jej fundusz • Zakup środka trwałego to jego zmniejszenie czy zwiększenie • Zależy to od źródła sfinansowania zakupu środka