zasady rozliczenia autorów

Ile egzemplarzy autorskich dla autorów książki wydanej przez muzeum?

Muzeum zleciło druk książki pokonferencyjnej. Teksty do książki pochodzą od uczestników konferencji naukowej.
Ile książek — w braku zawartej umowy w tej sprawie — egzemplarzy autorskich należy się autorowi tekstu?
Czy redaktor też otrzymuje nieodpłatnie książki — jeśli tak, to ile?

Honorarium autorskie na konto innego podmiotu

Instytucja kultury przygotowuje do druku katalog do kolejnej wystawy i podpisuje z autorami umowy o napisanie tekstów. Jeden z nich jest obywatelem Afganistanu i chciałby swoje honorarium przekazać na konto zagranicznej fundacji. Instytucja kultury ma przekazywać jego wynagrodzenie na konto wskazanej przez autora fundacji, ewentualnie innej osoby, która następnie przekaże je fundacji. Czy można w umowie można zapisać taką możliwość?

Autorskie koszty uzyskania przychodów

• Przychód z praw autorskich należy do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, a nie np. działalność gospodarcza lub osobista • Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich wynoszą 50% przychodu, ale do wysokości rocznego limitu 42 764 zł • Po przekroczeniu tego limitu nie potrąca się kosztów uzyskania przychodów