zasięg terytorialny działania instytucji kultury

Zajęcia artystyczne z udziałem uczestników spoza gminy

Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy, która jest jego statutowym obszarem działania? Jeżeli tak, to jakich formalności należy dopełnić, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem?

Teren działania instytucji kultury w statucie

Według statutu gminnego ośrodka kultury terenem jego działania jest teren gminy. Jednak ośrodek chciałby podejmować działania także poza terenem gminy, np. brać udział w imprezach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych poza gminą. Czy w takim przypadku w statucie musi być zapis, że teren działania ośrodka nie ogranicza się do terenu gminy?