zastępstwo pracownika

Nieobecność głównej księgowej

W instytucji kultury upoważnienie do podpisywania dokumentów finansowych oraz poleceń przelewów posiada główny księgowy oraz dyrektor. Problem pojawia się w sytuacji, gdy upoważniona główna księgowa przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Niektóre przelewy należy wysłać w konkretnych terminach (np. płace, płatności z krótkim terminem, ZUS, podatki) w trakcie nieobecności księgowej.
Czy księgowa może uzupełnić dokumenty i przelewy z datą wcześniejszą, tzn. na czas przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy może ona uzupełnić podpisy z datą wcześniejszą? Czy może niezbędna jest dodatkowa informacja, że podpis został uzupełniony już w dniu powrotu ze zwolnienia lekarskiego?

Umowa o pracę na czas nieokreślony a zastępstwo nieobecnego pracownika

Pracownik przez 4 miesiące będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na ten czas została zawarta z innym pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony w celu zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Czy bezpośrednio po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego pracownika go zastępującego można wysłać na urlop wypoczynkowy i dalej go zatrudniać jako pracownika na zastępstwo na podstawie tej samej umowy?

Nieobecność głównego księgowego

Czy w czasie nieobecności głównego księgowego instytucji kultury dokumenty płacowe czy rozliczenia z ZUS może podpisywać skarbnik gminy, czy też powinna to być osoba wyznaczona przez dyrektora, p.o. kierownika biblioteki, nieposiadająca jednak odpowiednich kwalifikacji?
Czy osoba pracująca w urzędzie gminy, która ma kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego, może również pracować w instytucji kultury na tym stanowisku?

Zastępstwo głównego księgowego

Główny księgowy zatrudniony w dwóch instytucjach kultury (3/4 i 1/4 etatu) w najbliższym czasie wyjedzie na kilka tygodni do sanatorium. Żadna z instytucji nie zatrudnia innego pracownika księgowości. Termin wyjazdu jest dobrany tak, aby nie kolidował z naliczeniem wynagrodzeń pracowniczych, ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. W czasie nieobecności niezbędne mogą być jednak płatności za bieżące faktury itp. Do tej pory w czasie urlopu głównego księgowego instytucje nie wyznaczały zastępstwa, a na czas jego długotrwałej choroby (kilka miesięcy) zatrudniały dodatkowego pracownika na zastępstwo.
Jak rozwiązać problem zastępstwa na czas pobytu głównego księgowego w sanatorium?
Czy dyrektor instytucji może wskazać na zastępstwo osobę niemającą kwalifikacji do pełnienia tej funkcji?

Jak motywować pracownika tymczasowego?

• Rekrutacja odpowiednich osób na stanowiska tymczasowe jest kluczowa dla ich późniejszej motywacji • Osoby zatrudnione na czas określony trzeba chwalić od razu, bez niepotrzebnej zwłoki • Należy traktować je jako pełnoprawnych członków zespołu

Zastępstwo dla głównego księgowego w ośrodku kultury

Główna księgowa w samorządowym ośrodku kultury obecnie jest na urlopie macierzyńskim. W związku z jej dłuższą nieobecnością wyznaczono innego pracownika, który ma ją zastępować. Pracownik ten już wcześniej podczas krótszych i dłuższych nieobecności wykonywał jej obowiązki.
Czy dyrektor ośrodka może:

  • zwiększyć czasowo zakres obowiązków pracownikowi, który będzie wykonywał dodatkowo obowiązki głównego księgowego jako p.o. głównego księgowego?
  • przyznać pracownikowi dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych obowiązków i miesięczne premie uznaniowe?

Czy raczej prawidłowe postępowanie w tym przypadku to powierzenie pracownikowi stanowiska głównego księgowego z dodatkiem funkcyjnym, bez prawa do premii uznaniowej, a z prawem do nagrody rocznej?