zatrudnianie pracowników na urlopie rodzicielskim

Dorabianie na urlopie rodzicielskim

• Pracownik instytucji kultury może łączyć dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą u swojego dotychczasowego pracodawcy maksymalnie do połowy wymiaru swojego czasu pracy • Aby łączyć pracę z urlopem rodzicielskim, pracownik musi złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek • Wysokość przysługującego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, ale on ma też prawo do wynagrodzenia za pracę